ibhnabyeeyaj

Hnab Yee Yaj – Xiengkhouang, Laos

Name: Hnab Yee Yaj
Age: 18
Birth Place: Xiengkhouang, Laos
Current Residence: Xiengkhouang, Laos
Status: Single
Turn-ons: Hais lus luag ntxhi, lub cwj pwm zoo, hais nkag siab thiab tsis muaj keb khi siab
Turnoff: Ua dub muag txig, hais lus siab siab neeg, hnav khaub ncawm tsis zoo, tsis hnyiam huv.
Tell us about yourself: Luv sib hawm no kuv tseem yog ib tug ntxhai kawm ntauv, (high school). Kuv yog ib leej ntxhai nyob rau hauv kuv tsev neeg xwb. Kuv txoj kev npau sua xav ua ib tug neeg na ej kom muaj koob npe li luag seb pua muaj hnub pom lub neej vam meej rau yam pem suab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>